Część 1 - Warunki użytkowania

1. Zmiany naszych warunków i Witryny

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków na naszej stronie. Za każdym razem, gdy chcesz korzystać z naszej witryny, zapoznaj się z niniejszymi warunkami, aby upewnić się, że rozumiesz warunki obowiązujące w danym momencie.

Możemy wprowadzać zmiany i aktualizacje naszej witryny internetowej, aby zapewnić naszym klientom jak najlepszy dostęp do naszych produktów.

2. Dostęp do naszej strony internetowej

Nie możemy zagwarantować, że nasza witryna internetowa lub jakiekolwiek zawarte w niej treści będą zawsze dostępne, ani że korzystanie z witryny będzie nieprzerwane. Możemy wycofać, zawiesić lub ograniczyć dostępność całości lub części naszej strony internetowej z powodów operacyjnych lub ze względów biznesowych. Postaramy się powiadomić Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o zawieszeniu lub wycofaniu.

3. Złożenie zamówienia

Możesz robić zakupy jako gość lub zarejestrować się na naszej stronie.

Aby złożyć zamówienie, masz ukończone 18 lat. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, poproś rodziców lub przedstawicieli prawnych o złożenie zamówienia w Twoim imieniu.

Po wejściu na nasze strony internetowe należy wypełnić formularz, podając wymagane dane osobowe i kliknąć przycisk „Zapłać”, aby potwierdzić zakup.

Po złożeniu zamówienia wyślemy Ci e-mail ze szczegółami zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą Twojego zamówienia, skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby poinformować Cię o zaistniałej sytuacji i zasugerować alternatywne produkty, które chciałbyś kupić. Lub zaoferuj zwrot kwoty zapłaconej przy składaniu zamówienia.

Możesz anulować zamówienie w dowolnym momencie i bez dodatkowych kosztów, pod warunkiem, że nie zostało zafakturowane i wysłane za pośrednictwem firmy przewozowej. Jeśli paczka opuściła nasz magazyn, możesz ją odrzucić w momencie dostarczenia przez firmę spedycyjną, ale w takim przypadku nie zwrócimy kosztów wysyłki podczas zwrotu pieniędzy za zakupy.


Dostępność produktów na naszych stronach internetowych może się stale zmieniać i odzwierciedla sytuację w czasie rzeczywistym. Dodanie pozycji do koszyka nie gwarantuje, że zostanie ona zarezerwowana dla Ciebie, ponieważ inni klienci mogli ją już kupić. Dopiero po zakończeniu procesu płatności produkt zostaje skutecznie zarezerwowany dla klienta.

Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć Państwu produkty wymienione w potwierdzeniu zamówienia. Jednak mogą się zdarzyć sytuacje, w których nie będziemy mogli dostarczyć takich produktów, na przykład z powodu braku zapasów. W takich przypadkach skontaktujemy się z Tobą, aby Cię poinformować i zasugerować alternatywne produkty, które możesz chcieć kupić.

4. Korzystanie z materiałów na naszej stronie

Jesteśmy właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie internetowej oraz w publikowanych na niej materiałach. Te prace są chronione prawem autorskim i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części zawartości naszej Witryny do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wykorzystasz materiały zawarte w naszej witrynie internetowej bez naszej wiedzy i zgody, zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.


5. Nasza odpowiedzialność

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności prawnej wynikającej z niewypełnienia naszych zobowiązań. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała w przypadku zaniedbania lub zaniedbania ze strony naszych pracowników, a także za oszustwo lub umyślne wprowadzenie w błąd.

6. Nasze bezpieczeństwo

Jesteś odpowiedzialny za konfigurację technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Nie możesz świadomie wykorzystywać naszej witryny w jakimkolwiek celu, np. do rozprzestrzeniania wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny internetowej, serwera, na którym jest przechowywana nasza witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Naruszając to postanowienie, popełniłbyś przestępstwo zgodnie z Ustawą o nadużyciach komputerowych z 1990 r. Wszelkie takie naruszenia będziemy zgłaszać odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia, Twoje prawo do korzystania z naszej strony internetowej natychmiast wygaśnie.

7. Wszelkie spory podlegają prawu danego kraju

Oboje zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję, z wyjątkiem tego, że jeśli jesteś mieszkańcem Irlandii Północnej, możesz również wnieść powództwo w Irlandii Północnej, a jeśli jesteś mieszkańcem Szkocji, możesz również wnieść powództwo w Szkocji.Część 2 - Warunki dostaw

1. Warunki

Warunki, na jakich dokonujesz zakupu na naszej stronie internetowej. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed wysłaniem do nas zamówienia.

2. Nasza umowa

2a. Umowa między nami wejdzie w życie, gdy przyjmiemy Twoje zamówienie do realizacji.

2b. Jeśli nie będziemy mogli przyjąć Twojego zamówienia do realizacji, poinformujemy Cię o tym i nie pobierzemy opłaty za produkt (y). Może to być spowodowane brakiem zapasów produktu, nieoczekiwanymi ograniczeniami naszych zasobów, których nie mogliśmy rozsądnie zaplanować, ponieważ znaleźliśmy błąd w cenie lub opisie produktu lub nie jesteśmy w stanie dotrzymać terminu dostawy podałeś.


Część 2 - Warunki dostaw

1. Warunki

Warunki, na jakich dokonujesz zakupu na naszej stronie internetowej. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed wysłaniem do nas zamówienia.

2. Nasza umowa

2a. Umowa między nami wejdzie w życie, gdy przyjmiemy Twoje zamówienie do realizacji.

2b. Jeśli nie będziemy mogli przyjąć Twojego zamówienia do realizacji, poinformujemy Cię o tym i nie pobierzemy opłaty za produkt (y). Może to być spowodowane brakiem zapasów produktu, nieoczekiwanymi ograniczeniami naszych zasobów, których nie mogliśmy rozsądnie zaplanować, ponieważ znaleźliśmy błąd w cenie lub opisie produktu lub nie jesteśmy w stanie dotrzymać terminu dostawy podałeś.

Nasze produkty i płatności

1. Zdjęcia produktów na naszej stronie służą wyłącznie celom ilustracyjnym, a Twój produkt może się nieznacznie różnić od tych przedstawionych. Opisy produktów na stronie internetowej mogą zostać przez nas zmienione bez uprzedzenia i bez naszej odpowiedzialności.

2. W zależności od sprzętu komputerowego kolory mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

3. Od czasu do czasu na naszej stronie internetowej nasze produkty mogą podlegać promocjom lub ofertom specjalnym. Wszystkie promocje i oferty będą podlegać tym warunkom. Możemy zmienić warunki promocji lub ofert lub je wycofać w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

4. Ceny podane na stronie zawierają należny podatek VAT.

5. Akceptujemy karty debetowe i kredytowe Mastercard i Visa oraz PayPal.

Prawo do rozwiązania umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy z naszej przyczyny (brak towaru, wadliwy produkt, nieprawidłowa cena lub opis), zwrócimy Ci pełną kwotę za niedostarczone produkty.

2. Jako klient w przypadku większości produktów zakupionych na naszej stronie masz prawo zmienić zdanie i anulować kontakt w ciągu 14 dni i otrzymać zwrot pieniędzy, ale bez kosztów wysyłki. Aby skorzystać z tych praw, zgodnie z Regulaminem umów konsumenckich 2013, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres sablikltd@gmail.com. Jeśli powiadomisz nas o wysłaniu produktów do Ciebie lub ich otrzymaniu, musisz je nam zwrócić. Będą Państwo odpowiedzialni za pokrycie kosztów zwrotu towaru. Zwrot kosztów zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymamy produkty z powrotem i zwrócimy Ci cenę zapłaconą za produkty, w tym koszty dostawy, metodą użytą do płatności. Możemy jednak dokonać potrąceń z ceny w celu odzwierciedlenia obniżenia wartości towarów, które zostało spowodowane przez Państwa obchodzenie się z nimi w sposób, który nie byłby dozwolony w sklepie lub gdy towary są w nieodpowiednim stanie lub są zniszczone. opakowanie.

3. Możemy odmówić zwrotu produktów, jeśli zakupione produkty zostały spersonalizowane lub spersonalizowane specjalnie dla nich lub zgodnie z ich szczególną specyfikacją.

Zwroty kosztów i zwroty


Naszym obowiązkiem jest dostarczenie produktów zgodnych z niniejszą umową. Jeśli uważasz, że jakikolwiek produkt, który otrzymałeś: nie odpowiada opisowi, nie spełnia żadnej udzielonej przez nas gwarancji, nie jest zadowalającej jakości, jest wadliwy lub wadliwy z innych powodów, musisz jak najszybciej skontaktować się z nami pod adresem sablikltd@gmail.com. Możemy poprosić Cię o przesłanie nam uzasadnionych dowodów dotyczących produktu, którego dotyczą takie problemy. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie. Konsumentom, którzy powiadomią nas o kwestiach poruszonych na podstawie tej klauzuli, mogą, w zależności od indywidualnych okoliczności, przysługiwać prawo uprawniające do zwrotu pieniędzy, naprawy lub wymiany towaru lub zwrotu części pieniędzy.
Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

Inne ważne terminy1. Jako właściciele tej strony możemy przenieść tę umowę na kogoś innego. Możemy również przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną organizację. Zawsze poinformujemy Cię o tym na piśmie, jeśli tak się stanie i upewnimy się, że przeniesienie nie wpłynie na Twoje prawa wynikające z umowy.

2. Jeśli chcesz przenieść swoje prawa na inne osoby, będziesz potrzebować naszych. Możesz przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną osobę tylko wtedy, gdy wyrazimy na to pisemną zgodę.

3. Niniejsza umowa jest zawarta między Tobą a nami, co oznacza, że ​​nikt inny nie ma żadnych praw wynikających z tej umowy. Żadna inna osoba nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków.

4. Jeśli sąd uzna jedną z części niniejszej umowy za niezgodną z prawem, pozostała część pozostanie w mocy. Każdy z paragrafów niniejszych warunków działa osobno. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ uzna, że ​​jakakolwiek część jest niezgodna z prawem, pozostałe ustępy zachowają pełną moc i skuteczność.

5. Egzekwowanie warunków umowy może nastąpić w późniejszym terminie, co oznacza, że ​​niezastosowanie się do warunków naszej umowy nie przeszkodzi nam w podjęciu działań przeciwko Tobie w późniejszym terminie. Na przykład, jeśli nie zapłacisz w terminie, nadal dostarczymy Ci produkt i zażądamy zapłaty za towar w późniejszym terminie.

6. Wykorzystywanie Twoich danych osobowych. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w określony sposób, zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Prawo właściwe. Wszystkie te warunki podlegają prawu angielskiemu, które uprawnia Cię do wniesienia sprawy do sądu angielskiego.